Данъчни консултации


Ние консултираме отговорно и компетентно компании с различни размери и правни форми, свободни професии, предприемачи и физически лица, по всички данъчни аспекти.
 • Становища и консултации по данъчни въпроси
 • Данъчно представителство
 • Представителство и защита при провеждане на проверки и ревизии от държавните органи
 • Обработка, изготвяне и подаване на данъчни декларации
 • Обжалване на данъчни актове
 • Данъчно и осигурително планиране и прогнозиране

 

Финансово-счетоводно обслужване


 • Текущо счетоводно обслужване в съответствие със законовите норми на Германия
 • Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи
 • Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на клиента
 • Информиране на клиента за изтичащи срокове, касаещи Finanzamt
 • Подаване на месечна/годишна информация за осигурените лица (Sozialversicherungsmeldungen)
Финансово – счетоводното обслужване извършваме при строго съблюдаване на Закона за счетоводството, материалните данъчни закони и приложимите счетоводни стандарти в Германия, с помощта на модерен софтуерен продукт.

Фирмени услуги


Ние подкрепяме клиентите си във всеки момент от тяхното бизнес развитие. Можем да станем Ваши партньори още преди да стартирате бизнеса си, като Ви помогнем при съставянето на бизнес план, изготвянето на бюджет, определянето на бизнес цели, подготовката на срещи с банки и инвеститори за осигуряване на финансиране и справянето с редица бюрократични трудности. Вече установените компании могат да се възползват от нашите експертни услуги при търсене на инвестиции, партньорства и стратегии за развитие.
Съдействаме при контакти с органите по приходите и с други административни органи, когато е необходимо да представите или подадете документи, заявления или формуляри.

Годишни финансови отчети


 • Годишно приключване
  • Изготвяне и проверка на данъчни декларации по Закона за данък върху добавената стойност (Umsatzsteuer)
  • Изготвяне и преглед на годишни данъчни декларации за данък върху доходите на физическите лица (Einkommensteuer)
  • Изготвяне и проверка на данъчни декларации по Закона за местните данъци (Gewerbesteuer)
 • Годишно счетоводно приключване
 • Изготвяне на междинни счетоводни отчети, по искане на клиента