Doradztwo podatkowe


 • udzielanie porad opinii i wyjaśnień z zakresu zobowiązań podatkowych
 • dokonywanie analiz w zakresie nowych przedsięwzięć gospodarczych oraz optymalizacji obciążeń podatkowych
 • kompleksowa obsługa powstających podmiotów: pomoc w wyborze formy prawnej, formy opodatkowania, przeprowadzenie procedur rejestracyjnych
 • uczestnictwo w postępowaniach kontrolnych, podatkowych i odwoławczych
 • reprezentowanie przed organami skarbowymi
 • sporządzanie wszelkich deklaracji podatkowych w pełnym zakresie:
  • podatki dochodowe (Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer)
  • podatek VAT (Umsatzsteuer)
 • konsultacje z zakresu korzystania z ulg i odliczeń od podatku
 • sporządzanie rozliczeń rocznych
 • przygotowywanie rozmaitych zaświadczeń

 

Prowadzenie księgowości oraz obliczanie płac pracowników firmy


 • pomoc w spełnieniu obowiązku prowadzenia księgowości z uwzględnieniem przepisów
 • księgowość z wykorzystaniem najnowocześniejszego oprogramowania
 • przygotowywanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych (Betriebswirtschaftliche Auswertungen, Offene Posten Listen, Summen und Salden Listen)
 • sporządzanie i wysyłanie meldunków VAT (Umsatzsteuervoranmeldungen) do urzędów skarbowych
 • kontrola terminów
 • wnioski o przedłużenie terminu wysyłania miesięcznych bądź kwartalnych meldunków VAT
 • dokładne obliczanie wynagrodzeń pracowników (Lohnabrechnungen)
 • sporządzanie i wysyłanie wszelkich meldunków socjalnych (Sozialversicherungsmeldungen)
 • terminowe wysyłanie meldunków podatku od wynagrodzeń (Lohnsteueranmeldungen)
 • wypełnianie oraz wysyłanie formularzy do zrzeszeń zawodowych (Berufsgenossenschaften), również obowiązkowych elektronicznych meldunków (Digitaler Lohnnachweis)
 • obliczanie składek do kas chorych oraz zabezpieczenie uzyskania zwrotu kosztów pracy w przypadku choroby pracowników
 • przygotowywanie rozmaitych podsumowań kosztów związanych z zatrudnieniem

Rozliczenia roczne


 • sporządzanie rozliczeń rocznych (Jahresabschlüsse), bilansów działalności przedsiębiorstw wszystkich form prawnych według prawa handlowego i podatkowego
 • przygotowywanie rachunków zysków i strat w oparciu o § 4 (3) EStG dla klientów nie zobowiązanych do sporządzania bilansu (Gewinnermittlungen)
 • pośrednictwo w publikacji bilansów w Monitorze Federalnym (Bundesanzeiger Verlag)
 • przygotowanie i prowadzenie zestawienia majątku trwałego firmy z uwzględnieniem przepisów amortyzacji (Anlagenverzeichnis)
 • doradztwo w kwestiach bilansowania i szacowania
 • sporządzanie kalkulacji oraz rachunku opłacalności inwestycji
 • kontrola wykorzystania wszelkich ulg podatkowych