Właściciel Kancelarii Paweł Madżarow,

specjalista z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, członek Izby Doradców Podatkowych (Steuerberaterkammer München) i DATEV.

 • urodzony w 1982
 • 2007: Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Augsburgu (Bawaria) specjalizacja podatki (Dipl.-Kfm.)
 • ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe w kancelariach podatkowo-audytowych i księgowości
 • 2013: Zdobycie uprawnień doradcy podatkowego
 • 2017: oznaczenie nagrodą PhönixPreis, nagroda miasta Monachium dla najlepszych przedsiębiorców obcokrajowców
 • biegle włada językiem niemieckim, bułgarskim, polskim, rosyjskim oraz angielskim

Nasza kancelaria powstała w 2013 roku i pozostaje w rodzinnych rękach. Zatrudniamy oraz kształcimy przede wszystkim pracowników w zawodzie Steuerfachangestellte (egzaminowany księgowy z wiedzą o systemie podatkowym w Niemczech). Zatrudnione przez nas osoby rozmawiają również w języku polskim, bułgarskim oraz rosyjskim. Kancelaria znajduje się przy Werner-Eckert-Str. 4 w Messestadt w Monachium.

 

Doradca podatkowy (Steuerberater) to zawód zaufania publicznego. Warunkiem wykonywania tego zawodu  jest posiadanie wysokich kwalifikacji – wyższego wykształcenia, wiedzy specjalistycznej, a także bogatego doświadczenia z zakresu szeroko rozumianego prawa finansowego i podatkowego oraz innych dziedzin prawa. Poza szeroką wiedzą merytoryczną doradca podatkowy musi być osobą nieskazitelnego charakteru, a swoim postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu.
Krótka charakterystyka zawodu:
 • doradca podatkowy musi posiadać wysokie kwalifikacje potwierdzone zdanym egzaminem państwowym,
 • każdy doradca obowiązkowo jest członkiem Izby Doradców Podatkowych, która czuwa nad prawidłowym wykonywaniem zawodu (Steuerberaterkammer München),
 • każdy doradca ma obowiązek ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, co gwarantuje znajomość aktualnie obowiązującego prawa podatkowego,
 • czynności doradztwa podatkowego obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu OC,
 • doradcę podatkowego obowiązuje tajemnica zawodowa, także po zakończeniu obsługi klienta,
 • doradca podatkowy jest zobowiązany również postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej; zasady podstawowe stanowią m.in., że ma on wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie i rzetelnie z zachowaniem należytej staranności, mając na uwadze przepisy prawa oraz dobro klienta,
 • dokumentacja jest podpisana  nazwiskiem doradcy, z podaniem identyfikujących go danych, co daje pewność gwarancji odpowiedzialności doradcy.
Oznaczenie nagrodą PhönixPreis przez burmistrza miasta Monachium, Josefa Schmida.